Σύστημα

Διαχείρησης Καυσίμων

Forefleet  Logicom

Η εταιρία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρία Logicom AEBE, μέλος του ομίλου Gilbargo Veetroot, του μεγαλύτερου ομίλου Συστημάτων Διαχείρισης Καυσίμων στο κόσμο.

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην ανάλυση των αναγκών, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης καυσίμων για εσωτερικά πρατήρια με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Η συνολική λύση (Forefleet) περιλαμβάνει εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε εταιρείες ή δημόσιους φορείς που διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων και επιθυμούν να ελέγξουν στον απόλυτο βαθμό όλα τα στάδια διακίνησης και κατανάλωσης του καυσίμου που χρησιμοποιούν.

Το Forefleet είναι ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης καυσίμων που μπορεί να καλύψει όλες τις εταιρείες ανεξάρτητα από τον αριθμό των οχημάτων και των πρατηρίων που διαθέτουν.

Βασίζει την λειτουργία του και την αξιοπιστία του στον εξειδικευμένο εξοπλισμό της ORPAK που έχει εγκατασταθεί σε πάνω από 5.500 εσωτερικά πρατήρια και 5.500.000 οχήματα. Η διαφορά του εξοπλισμού της ORPAK σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα της αγοράς είναι ότι είναι ο μοναδικός παγκοσμίως που εγγυάται την διακοπή του ανεφοδιασμού κάθε φορά που το ακροσωλήνιο πλησιάζει εκτός του στομίου ανεφοδιασμού.

Το σύστημα Forefleet μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο τις διαρροές καυσίμου και παράλληλα να μηχανογραφήσει το παραγόμενο έργο, βελτιστοποιώντας το σύνολο των απαιτούμενων διεργασιών.

Ανεξάρτητα από τη κλίμακα του έργου, το κυριότερο χαρακτηριστικό από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρατηρίων και ανεφοδιασμού οχημάτων είναι ο σύντομος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης που απαιτεί η προμήθεια και εγκατάσταση του.

Ενέργειες όπως ο έλεγχος παραλαβής καυσίμου χρησιμοποιώντας διαπιστευμένα συστήματα και η αυτοματοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου περιορίζουν στο ελάχιστο τα λάθη που μπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα και παράλληλα βελτιστοποιούν τη συνολική διαδικασία διακίνησης τιμολογίων και παραστατικών.

σήμερα

 • Διασφάλιση Ανεφοδιασμών
 • Αυτόματη αποτροπή υπέρβασης κατανάλωσης, βάσει προκαθορισμένων ορίων
 • Αυτοματοποιημένη αποστολή συναγερμών, βάσει ορίων που ορίζει ο χρήστης
 • Πρόσβαση στις εφαρμογές ForeFleet Cloud και mobile, για την παρακολούθηση ιστορικού, στατιστικών κατανάλωσης, κόστους καυσίμων και ορισμού συναγερμών
 • Αυτόματη έκδοση παραστατικών και άμεση λήψη αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επιχείρηση και το λογιστικό γραφείο
 • Αυτόματη παροχή έκπτωσης στην τιμή καυσίμου, σε επιλεγμένα πρατήρια
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στο ERP
 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση στο πρατήριο
 • Δυνατότητα πίστωσης για την αγορά καυσίμων
 • Δυνατότητα ανεφοδιασμού σε 24ώρη βάση
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες ή προγράμματα επιβράβευσης

αύριο

 • Διασφάλιση Ανεφοδιασμών
 • Αυτόματη αποτροπή υπέρβασης κατανάλωσης, βάσει προκαθορισμένων ορίων
 • Αυτοματοποιημένη αποστολή συναγερμών, βάσει ορίων που ορίζει ο χρήστης
 • Πρόσβαση στις εφαρμογές ForeFleet Cloud και mobile, για την παρακολούθηση ιστορικού, στατιστικών κατανάλωσης, κόστους καυσίμων και ορισμού συναγερμών
 • Αυτόματη έκδοση παραστατικών και άμεση λήψη αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επιχείρηση και το λογιστικό γραφείο
 • Αυτόματη παροχή έκπτωσης στην τιμή καυσίμου, σε επιλεγμένα πρατήρια
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στο ERP

Το σύστημα είναι ιδανικό για: